cross-postowane z: https://lemmy.world/post/14155096

Zespół administracyjny instancji mastodona LGBTQIA.social otrzymał od rosyjskiej agencji cenzury e-mail z żądaniem usunięcia konta. Konto reprezentuje małą grupę, która prowadziła wspólny blog dla młodzieży i dorosłych LGBTQIA w Rosji.

Wkrótce po odmowie spełnienia żądań agencji, instancja została zablokowana i jest obecnie nieosiągalna z Rosji.

Wszystkie poprzednie blokady instancji Fediverse w Rosji były związane z hostingiem CSAM.