• 5 Posts
  • 4 Comments
Joined 18d ago
cake
Cake day: Sep 09, 2021

help-circle
rss

โม festival ให้ใช้ภาษาไทยหรือเพิ่มโมเดล เหรอครับ?[Ask TLWG] The Apache Software Foundation

ใน Apache Software Foundation มีโครงการน่าสนใจเยอะมากครับ แต่หลายๆ ครั้ง พอไปอ่าน description บางโครงการผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่าเอาไว้ทำไร (ฮา) …


ผมคิดว่า ถ้าเป็น exFAT น่าจะสะดวกกับหลาย OS กว่าครับ, แต่ถ้าใช้กับเฉพาะ Linux ก็คงได้ครับ (แต่ถ้าเป็นผมก็คงเป็น ext4 ครับ)


[Ask TLWG] Hobby/toy open source project.

อยากทราบว่า ในนี้มีใครทำโปรเจ็คหรือแอพ open source ไว้ใช้เองหรือทำเล่นไหมครับ แบบเล็กๆ ก็ได้ครับ…


Decoding Voyager 1 – Daniel Estévez

ใช้ GNU Raido decode ข้อมูล telemetry signal จากยาน Voyager 1 ครับ…


เท่าที่อ่านดู คนพัฒนาเค้าลองกับ Krita แถมรองรับ multi-touch ด้วยครับ


ใช้ tablet เป็นจอ touch screen สำหรับคอม (เช่น ใช้ปากกาวาดบน tablet) หรือจอแยกได้…