• 469 Posts
  • 53 Comments
Joined 2Y ago
cake
Cake day: Nov 23, 2021

help-circle
rsspublicació creuada des de: https://lemmygrad.ml/post/211862 > cross-posted from: https://lemmygrad.ml/post/211861 > > > cross-posted from: https://lemmygrad.ml/post/211860 > > > > > This makes my goddamn blood boil to Planck Temperature. I refuse to shut down or cry about this, that isn't productive. I use this passionate, white-hot anger as fuel to keep reminding myself that I'm sane and can withstand the capitalist psychological warfare and NATO propaganda in this capitalist hellworld. I will never stop fighting for communism, and I will never let go of my anger and sense of justice, because I choose to rise up and never let anxiety or fear overwhelm me. > > > > > > > > > Many people, and even some Marxists say that morality is nonsense or immaterial or worthless. > > > > > > I heavily disagree. > > > > > > These peaceful civillians are being bombed just for the fact they are Russian, by the Ukranian goverment acting as NATO's fleshlight and mouthpiece, and furthering capitalist imperialism. > > > > > > Watching this, I feel like I experience at least a small shred of the absolute horror of the evil totality of the capitalist system, and all the billions and billions of lives devasted by capitalism due to war, genocide, famine, private control of resources and information. > > > > > > I won't rest until the entire world is Red, and I refuse to give up or let my drive acquiesce. All of humani history and the future of billions of humans and wildlife are counting on us to save the world from capitalism, especially due to climate change. > > > > > > Socialism or barbarism
fedilinkCA/RU: Traducció de @russ_polit al rus d’una entrevista amb el coronel nord-americà Douglas McGregor per a Fox News.
Traducció de @russ_polit al rus d'una entrevista amb el coronel nord-americà Douglas McGregor per a Fox News. En ell, el coronel no deixa la pedra sense girar a l'aire de la propaganda occidental i ho diu directament tot tal com és. - El coronel Douglas MacGregor és amb nosaltres, gràcies per acompanyar-nos. Per què creus que Putin va començar tot això, quin és el seu objectiu final? - Vladimir Putin està implementant el que ens ha estat advertint des de fa almenys 15 anys. Que no tolerarà el desplegament de tropes nord-americanes o sistemes de míssils prop de les fronteres de Rússia. Es tracta de com no toleraríem les seves tropes i míssils a Cuba. No vam fer cas de Putin i va començar a actuar. No es podia permetre que Ucraïna, sota cap circumstància, s'incorporés a l'OTAN. El que està passant ara, els combats a l'est d'Ucraïna, és gairebé el final. Gairebé totes les tropes ucraïneses ja han estat encerclades i tallades en massa. Estem parlant de 30-40 mil persones. Si no es rendeixen en les properes 24 hores, crec que seran destruïts. Per tant, Zelensky organitza negociacions amb la delegació russa. Ara s'ha acabat tot i està intentant regatejar alguna cosa. Ja li hem dit, principalment al president dels Estats Units, que si tria un estatus neutral per a Ucraïna, li donarem suport. I crec que Vladimir Putin hi estarà d'acord, però per a l'oest d'Ucraïna, a l'altra banda del Dnièper. Pel que fa a la part oriental, encara no sé què té en ment. Hi farà una altra república i l'annexionarà a Rússia, perquè històricament són terres russes. A diferència del territori de l'oest d'Ucraïna. Ell ho sap i estarà satisfet amb la seva neutralitat en el futur. - No sóc un expert militar i no entenc la geografia, però si ell pren Ucraïna, llavors ella, al seu torn, descansa sobre Polònia, tornarà a rebre un país de l'OTAN a les seves fronteres. Per què, doncs, s'aturarà, i no anirà més enllà, fins que tots els països de l'OTAN s'acabin en el seu camí? - Tornaré a repetir. No vol anar més enllà del Dnièper, a Polònia. Com ja heu entès, segons les negociacions, vol eliminar l'amenaça i portar aquest territori a la neutralitat en la línia d'Àustria o Finlàndia. Ara Rússia fa frontera amb Estònia i Letònia. Bielorússia limita amb Lituània. No li interessa una guerra amb nosaltres, no té un exèrcit de la mida adequada per a aquestes tasques i les oportunitats econòmiques corresponents. Així que no el necessita. Li atribuïm intencions, que no va expressar, en els nostres intents de demonitzar-se a si mateix i al seu país. No hem d'oblidar que Ucraïna està al final de la llista de 158 països pel que fa a l'abast de la corrupció. Rússia és uns quants punts més alt. Ucraïna no és un exemple brillant de democràcia liberal, tal com se'ns presenta. A més, Zelensky va empresonar periodistes i membres de l'oposició política. Crec que ens hem d'allunyar d'això. Els ciutadans nord-americans volen estar fora d'això. Els europeus també volen mantenir-se allunyats d'això. Crec que hem de deixar de subministrar armes i inspirar als ucraïnesos a morir per no res. - Vostè diu que no hi ha sancions, no hi ha armes, però només feu un costat i deixeu que Putin prengui la part d'Ucraïna que necessita? - Sí. Exactament. No veig el sentit de lluitar contra els russos per una cosa de la qual han estat parlant des de fa anys mentre només ho ignoràvem. A més, la població local és indistinguible de la russa. El més preocupant és que, d'una banda, ja hem decidit que no hi enviarem les nostres tropes a lluitar. Però, al mateix temps, exigim que els ucraïnesos morin sense sentit en una guerra que ja s'ha perdut per a ells.Per culpa nostra, pot esclatar una catàstrofe humanitària, sense precedents, si no s'atura a temps. TRADUCCIÓ DES DE EL RUS: Перевод от @russ_polit на русский интервью полковника США Дугласа МакГрегора для Fox News. В нем полковник в прямом эфире камня на камне не оставляет от западной пропаганды и прямо говорит все как есть. - С нами полковник Дуглас МакГрегор, спасибо что присоединились к нам. Как вы думаете, почему Путин все это затеял, какова его конечная цель? - Владимир Путин сейчас реализует то, о чем он предупреждал нас на протяжении как минимум 15 лет. О том, что он не потерпит расположения войск или ракетных систем США около границ России. Это примерно, как мы бы не стали терпеть их войска и ракеты на Кубе. Мы проигнорировали Путина, и он начал действовать. Он не мог себе позволить, чтобы Украина, при каких бы то ни было обстоятельствах, присоединилась к НАТО. То, что сейчас происходит, бои в восточной Украине - это уже почти финал. Украинские войска почти все уже массово окружены и отрезаны. Речь идет о 30-40 тысячах человек. Если они не сдадутся в течение следующих 24 часов, я думаю, они будут уничтожены. Поэтому Зеленский устраивает переговоры с российской делегацией. Всё уже кончено, и он пытается выторговать хоть что-то. Мы уже заявили ему, в первую очередь президент США, что если он выберет нейтральный статус Украины, то мы его поддержим. И я думаю, что Владимир Путин согласится на это, но для западной Украины, по ту сторону Днепра. Что касается восточной части, то я пока не знаю, что он задумал. Сделает ли он там очередную республику и присоединит ее к России, потому что исторически это русские земли. В отличие от территории западной Украины. Он знает об этом и его удовлетворит их нейтральный в будущем. - Я не военный эксперт и не разбираюсь географии, но если он возьмет Украину, то та, в свою очередь, упирается в Польшу, то он опять получит страну НАТО у своих границ. Почему тогда он остановится, а не пойдет дальше, пока не на его пути не закончатся все страны НАТО? - Я снова повторюсь. Он не хочет идти дальше за Днепр, к Польше. Как вы уже поняли, согласно переговорам, он хочет устранить угрозу и привести к нейтральности эту территорию по образцу Австрии
fedilinkcross-posted from: https://collapse.cat/post/25808 > Lluita geopolítica, crisi energètica i de creixement > > Club dels llunàtics i llunàtiques - Museu de Ciències Naturals de Barcelona
fedilinkThe article talk about a desktop version of Briar, but they only show an Android version:

https://briarproject.org/download-briar/


Molt bo el discurs… Jo es que tinc clar que aqui estem en una bombolla de, com diu en David, superioritat moral, que nomes ens enganya als de dintre… La resta del mon, india, mexic, etc ens veuen mes descarnadament com el que som, paisos guiats exclussivament per la codicia del nostre sistema economic, fariseus moderns…


I think you could use a Tor proxy on your server to avoid sharing your IP. Or use a VPN.
Passwords should never go unencrypted, shouldn’t they? For example, my mail password doesn’t travel unencrypted using using tls, etc. Nor my passwords travelling using https, do they?

So, are Lemmy passwords traveling unencrypted??


Gràcies per la resposta, tan elaborada :-)


Però això, la dominància/submissió. El nosaltres vs ells, que té que veure amb patriarcat / matriarcat? O sigui, societats vehiculades al voltant de l’home o la dona?


Sorry, I didn’t see it! Enabled now in my instance. Thanks a lot!


Bé, la coacció / violència és un dels fonaments del poder (igual que la persuasió, manipulació, etc.). Això fa mil·lennis que està en marxa, molt abans que hi hagués estats.

Lo del patriarcat ja se m’escapa :-p


Maybe I’m wrong, but this option seems an “only initial setup option”, or at least that’s what is at documentation:

https://join-lemmy.org/docs/en/administration/configuration.html

So, I wonder if I can simply add it to my lemmy.hjson


Hi! I’m the administrator to collapse.cat instance. I wonder if I can change any setting to avoid spammers sign up in my instance…


Better listen to this German Parliament member:

https://collapse.cat/post/14945Els pagesos, potser empesos per la necessitat d’incrementar, en una espiral sense fi, la productivitat, han anat deixant les seves varietats tradicionals, que podien reproduir autònomament, i han abraçat les “novetats” dels híbrids, etc. amb les que perden aquesta sobirania…

Potser que hi tornem, a les varietats tradicionals…A la seva web, potser a l’exposició de motius, parla de què pot ser útil en un escenari intermedi entre un col·lapse tan gran que no quedi rastre de l’electrònica i un de tan controlat que persisteixin opcions més complexes… I concretament fa referència a sostenir equips que serveixin per controlar instal·lacions locals solars, etc. que alimenten una comunitat i que cal que siguin balancejades o quins siguin els requisits de tenir unes quantes plaques, distribuïdes, i emmagatzemar o servir electricitat a diferents punts de consum.És veritat! No havia caigut que totes les ciutats que tenen electrificats busos, etc. ara deuen estar rebent factures maques… Tot i que avui la notícia és que a Espanya la benzina ha arribat al màxim històric…

Com comentes a l’article, tot plegat va en el mateix sac, correlacionat, i el que fa inviable és bellugar-nos sense caminar :-p


A casa dels meus avis les usàvem! Estic per comprar-ne algunes pels de casa, que no saben el que és! Algú sap a on en venen??


You can use Flatpaks on other distros, for example on Debian. And also snap, etc.


For example G1 / libre currency, a social crypto who is not using PoW, just a simple method to create new money assign every real persona a fix little amount to create (web of trust). More info: https://duniter.org/


I ens preguntarem que com ha sigut possible o, pitjor, donarem les culpes “als altres” (jueus, moros, catalans, xinesos, etc.).


Wow!! I didn’t read the article, just a quick look at the graphics, but it’s incredible how people can mix reasonable data with silly stuff like microchips in vaccines.

Thanks for your comment!


Could you give us just an argument or show anything this article is wrong with?


arbocenc
creator
toCollapseHeritage
link
fedilink
21Y

Maybe due to Capitalism… Perhaps just due to Human depredation…


My personal alternative choice:


I use to do some work on open source paid by mu customers, but they never know about it :-) For example, if I need to translate some strings (l10n) I translate a bunch of strings, more than required, for community profits. The same if I’m helping to solve an issue…

But it’s always a way to help open source projects just make a personal donation, as a developer, because our money is, in fact, the money our customers pay us (freelancers, for example).


Improvements on federation with Mastodon, etc. Right now posts on Mastodon have as author the user post, nor the community (but you are following lemmy communities, not users, because it is not possible follow users). So, when any Mastodon user want to follow these “new source” and follow the user of the tooth, nothing happens. And he is unable to follow the community! A furst workarround should be add a bottom line on the tooth like "follow this community at community_name@lemmy_instance.tdl "


Internationalization, i18n (not just l10n, localization). So, you can create communities only visible on a specific language, etc.


I think you are right if consider some other countries like US provinces (like in the ancient Roman Empires). For example, my country, Catalonia, is a colony of Spain, a province of the US empire :-)

Russia and China are not provinces of this Empire, but its counterparts, but the rule in Capitalism too.

I think it’s not the US empire what is collapsing, but the Capitalism: a very efficient system to extract resources and use them to grown / get stronger.It would be nice… Hubzilla (Zot protocol) do it (in a very nice way, you have a multiple identity, hosted in several instances, one of them is the main identity). But I think activitypub does not.

But, at least at mastodon you can export/import your account. But I think some info is lost. For example your followers.


Aquest article és realment imprescindible, i el fragment que us vull destacar és el menys trascendent, un dels més anecdòtics, però com que és d’aplicació diaria per molta gent d’a peu, el comparteixo:

“Mientras, sí, hemos hecho ya las cuentas para las baterías eléctricas de los vehículos y su infraestructura asociada –éste trabajo lo comencé yo, pero lo han liderado nuestras jóvenes promesas-, mi resultado preliminar y optimista de hace años era que la energía embebida era mucho mayor de lo que la escasa literatura venía escribiendo (ESOI menor, ESOI es el equivalente de EROI pero que son “storage”, almacenamiento), como no. El análisis detallado de mis compañeros ha confirmado que mi análisis preliminar era muy optimista, como suelo decir. Resulta que el ESOI extendido es seguramente menor que 1, lo que significa que la energía embebida en las baterías y sus infraestructuras para fabricarlas, mantenerlas y desmantelarlas es mayor que la que aportan a las ruedas del vehículo. Pero si esta energía embebida viene de un mix con fuerte componente no renovable (la realidad hoy), entonces resulta que las emisiones de gases invernadero pueden ser incluso mayores que la de los coches de gasolina y diésel que pretenden sustituir. Así, subvencionamos a la clase alta del mundo –la que se puede hoy permitir el lujo de un vehículo privado eléctrico- para que conduzca un vehículo que contamina tanto como y gasta más minerales que el vehículo de combustión, mientras los usuarios de éste, pagan más impuestos. Dejen de hacer las cosas al revés…”


Use pinephone ;-) It has hardware switches and runs linux :-p


You don’t need to convert it to Euros. Faircoin has suck for this reason. Libre currency, G1, is created to be used, not to be speculated or even for savings. You can use it here: Girala