มีเรื่องออกเสียงภาษาต่าง ๆ ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดมีแบบที่ไม่ใช่อ่าน ebook ด้วย แต่แย่หน่อยที่ไม่มีภาษาไทย

@cwt
mod
link
21M

ใน linux ตัว tts ภาษาไทยแบบ open source ไหมครับ ผมว่าจะหามาให้ลูกเล่น ตอนนี้เจอแต่ของ Windows กับ Mac

@vi21
mod
creator
link
11M

ตอนนี้ยังไม่มีครับ แต่ผมเดาว่าไม่เกินปีหน้าน่าจะมีครับ เพราะเรามา Common Voice

Thai Linux Working Group
!tlwg
  • 0 user online
  • 2 user / day
  • 2 user / week
  • 9 user / month
  • 19 user / 6 month
  • 22 subscriber
  • 69 Post
  • 126 Comment
  • Modlog