มีเรื่องออกเสียงภาษาต่าง ๆ ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดมีแบบที่ไม่ใช่อ่าน ebook ด้วย แต่แย่หน่อยที่ไม่มีภาษาไทย

@cwt
link
212d

ใน linux ตัว tts ภาษาไทยแบบ open source ไหมครับ ผมว่าจะหามาให้ลูกเล่น ตอนนี้เจอแต่ของ Windows กับ Mac

@vi21
mod
creator
link
112d

ตอนนี้ยังไม่มีครับ แต่ผมเดาว่าไม่เกินปีหน้าน่าจะมีครับ เพราะเรามา Common Voice

Thai Linux Working Group
!tlwg
  • 0 users online
  • 2 users / day
  • 13 users / week
  • 17 users / month
  • 17 users / 6 months
  • 18 subscribers
  • 49 Posts
  • 116 Comments
  • Modlog