Tio tradukto ne finita. Mi ankoraŭ skribas la tradukton.


Verkis: ‘‘Pravda’’ Fonto: Lenin Tradukinta: Publika Domajno: Lenin Reta Arkivo 1999 (2005).


Sur 14-a Aprilo nia papero [Pravda] verkinta reporton el korespondanto en Kanavino, Nizhni-Novgorod Gubernia, al la efekto ke «laboristaj militistaro pagita k faktora estrantoj havas estis enkondukis ĉe ĉiuj faktoroj».

Kanavindistrikto, nia reportanta korespondanto, havas dekses kaj 30-mila laboristoj, ne nombras raila laboristoj. La laboristmilica organizo pagita ke kapitalistojn tial brakumas konsidereca nombro plej largaj entreprenoj en la lokeco.

La organizado de laboristaj’ milico pagita via la kapitalistoj estas mezuro de kolosa—ĝi estos ne troige diri, largega kaj decida—grava, both praktike kaj en principo. la revolucio nepovas esti made safe, ĝia gajnoj ne povas esti certo, ĝia fore development is impossible, krom kie tio measure estonta ĝeneralecan, krom kie ĝi carried al la plenan landon.

La burĝaj kaj terproprulaj republikistoj, kio turnis republikisto post ilij rigardis ke ĝi estis neeble al regi la popolo alie, estas provante establi respubliko ke estus plej ebla monarkeco; io simile ke en Franco, kiu Shchedrin vokis respubliko sekun respublikistoj.[1]

Nuna tiam, kie la kampposedistoj kaj kapitalistoj konscias la forteco de la revolucia mesoj, la plej grava io por ilij estas sekurigi la plej grava institutoj institutions de la maljuna reĝimo, la sekurigi la maljuna instrumentoj de subpremado: la polico, la burokratio, la standing armeo. Ili estante provias malaldoni la «civila militco» la institution de la maljuna speco, t.e., la malgranda malaldonadoj de armea viroj stando malkun la popolo kaj proksime ebla la burĝaro kaj sub la komando de viroj de inter la burĝaro.

La minima programo de la socialdemokratikistoj vokas por la replacement standan armeon de universe armigata popolo. Plej oficeca socialdemokratikistoj en Eŭropo kaj plej nia Menŝevika gvidantoj, tamen, «malscias» la nia partian programon, anstataŭas ŝaŭvinismon («defencismo») al internaciismo, reformismon anstataŭ revolucia taktiko.

Ankoraŭa nuno de ĉiuj tempoj, ĉe nuna revolucia momento, ĝi estas plej urĝa kaj grava ke tie esti universe armigata popolo. Aserti ke, dum ni havas revolucia militistaro, tie estas ne malnecesito portiĝi la proletaron, aŭ ke estus «manka» arms to go round, estas simple deception kaj trickery. La tio nune komencas organizas a universan milicon straight away, do ke ĉiuj devus lernu la uzo de ĵetiloj eĉ se kiam estas “ne enough” to go round, por it is not at all necessary that the people have enough weapons to arm everybody. The people must learn, one kaj all, how to use arms, they must belong, one kaj all, to the militia which is to replace the police kaj the standing army.

La laboristoj ne voli unun armeon al apartigi la popolon; kio ilij voli la laboristojn kaj soldatojn devus kunigi en unuo milico consisting of ĉia popolo.

: Se tio malvenkus, la subpremanta aparato daŭrecoto, prepare hodiaŭ al servi Guĉkovn kaj sian amikojn kaj la kontraŭrevoluciista ĝeneralistojn, posttage ia ŝajnanto al la tronon kreanton de plebiscita monarko.

La kapitalistoj nune bezonas respublikan, ĉar ili ne «gvidu» la popolo otherwise. Sed ili bezonas «parlamentan» respublikon, t.e., tio where demokraton limus demokratika elektoj, al la dekstro de sendanta individuojn al parlamento individuals, kio reprezantu la popolon kaj subpremu la popolon, tion Markso taŭge rediris.[2]

La oportunistoj de nuna socialdemokrato, tiu anstataŭis Scheideman por Markso, memoris la reĝon ke parlamentismo «devus uziteca» (tio plene korekteca), sed malscis kio Markso instruinta rilatas proletaran demokraton distingita de burĝaran parlamentismon.

La popolo bezonu respublikon al instruu educate la masojn la demokrata metodoj. Ni bezonu ne nur reprezentoj egalas demokrata linoj, sed la konstruas plenan ŝtatadministron from the bottom up per la masoj si, sia efektiva partoprenas en ĉiu ŝtepoj de vivo, sia aktiveca rolo en la administro. Anstataŭo de la maljuneca organoj of oppression, la polico, la burekrato, the standing army, per universe portanta la popolon, per vere universa milico, estas la nure metodo al certiĝi la tian landon maksimumeca of sekureco kontraŭ la resanigo de la monarko kaj enable ĝi to go forward firmly, sistemece kaj resolutely towards socialismo, ne per “introducing” ĝi de super, sed per superas la vastan mason de proletoj kaj semi-proletoj al la arto de ŝtatadministro, al la uzi de la plena ŝtatpovo.

Publika servo per polico supere staras la popolon, per burekratoj, kio estas plej deva servisto al la burĝaro, kaj per stara armeo gvidata de kampposedistoj kaj kapitalistoj—tio estas la ideeco de la burĝara parlamenta respubliko, tie estas daŭru perpetuate la reĝo de Kapitalo.

Publika servo per vere universa popola milico, aldonarigata de viroj kaj virinoj, milico poveca parte replacing the bureaucrats—tio, sintezis kun la principo de elekteca ofico kaj dislokeca de ĉiuj publika ofico, kun pago por sia laboro laŭ proleteca, ne “majstro-klaso”, burĝeca rangoj, estas la ideecon de la laborista klaso.

Ĉi ideo estas ne nur estita parto de nia programo, ĝi nenur venkis lokon en la historio de la labora movado en la Okcidentoj, nome, en la sperto de la Pariza Komunumo; ĝin ne nur evalis, streĉinta, klarigis kaj rekomendis per Markso, sed ĝi praktitkita fakte per la Rusa laboristoj en la jaroj 1905 kaj 1917.

La Sovetanoj de Laboristaj’ Deputoj, en graveca punkto, en punkto de la tipon de reĝistaro ili krei, estas institucioj de tia precize tia demokratiko tie forigas la maljuneca organoj de subpremado, kaj preni la vojo de universa milico.

Sed kiel universigate milito kie la proletoj kaj semi-proleoj gregita en la faktoroj, maldaŭra laboro disbatas sin por la kampposedistoj kaj la kapitalistoj?

Nur unu metodo: la laboristaj milito devas pagita per la kapitalistoj.

La kapitalistoj devu pagi la laboristoj por la horoj kaj tagoj ili doni al publika servilo.

Ĉi kio fida metodo estas subtenata de la laboristaj mesoj sijn. La ekzemplo de la Nizhni-Novgorod-a laboristoj devus estota modelo por ĉia Ruso.

Kamarada laboristoj, faros la kamparanoj kaj la ĉiu popolo vidos la bezonadon por universa milico en place de la policistaro kaj la maljuna burakratio! Bonvelu ĉi tia kaj nur ĉi tia milico! Bonvelu ĝi per la Soveoj de Laboristaj’ Deputistoj, per la Sovetoj de Kamparanaj Deputistoj, per la organoj de lokeca memreĝistaro that fall into the hands of the working class. Ciue ne toleratu burĝaran milicon. Atraktu la inoj al publika servo sur egala fondo kun la viroj. Certige ke la kapitalistoj devece pagi la laboristoj por tagoj al publika servo en la milico!

Lernu la metodoj de demokrateco per reala praktiko, nuno, meme, de la funda up—rouse la masoj al nune efektiveca universa partoprenado en registaro—ĉi kaj ĉi tio meme certigos la plenan venkego de la revolucio kaj sia maldistrakteca, celeca kaj sistema antaŭenigado.

Create a post

Bonvenon!

Por la uzado de nia kara lingvo.

  • 1 user online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 1 user / month
  • 5 users / 6 months
  • 21 subscribers
  • 102 Posts
  • 15 Comments
  • Modlog