يكي از شايعترين مشكلات پكيج هاي ديواري تجمع رسوب در قطعات و لوله هاي پكيج كه به علت سختي موجود در آب مصرفي مي باشد كه عدم رسوب زدايي پكيج مي تواند باعث ايجاد خسارات جبران ناپذيري شود و يا پرداخت هزينه هاي سنگين براي تعمير پكيج ديواری شود. ما در اين مقاله قصد داريم به شما نحوه تعمير و رسوب زدايي پكيج...

يكي از شايعترين مشكلات پكيج هاي ديواري تجمع رسوب در قطعات و لوله هاي پكيج كه به علت سختي موجود در آب مصرفي مي باشد كه عدم رسوب زدايي پكيج مي تواند باعث ايجاد خسارات جبران ناپذيري شود و يا پرداخت هزينه هاي سنگين براي تعمير پكيج ديواری شود.

Electric Vehicles including hybrids and plug-ins
!electric_vehicles
  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 2 users / month
  • 6 users / 6 months
  • 82 subscribers
  • 35 Posts
  • 9 Comments
  • Modlog